6gru

Program „Mali Wspaniali”

W ramach programu „Mali Wspaniali”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, nasza Akademia prowadzi zajęcia w przedszkolach w Byczynie i w Gorzowie Śląskim (przedszkola te zostały dofinansowane przez samorządy: Gminę Gorzów Śląski i Gminę Byczyna). Bardzo się cieszymy, że możemy brać udział w tym ważnym projekcie, ponieważ zaszczepienie sportowej pasji w tak młodym wieku owocuje w przyszłości. Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami karate doskonale korygują wady postawy i stóp, zwiększają ogólną sprawność fizyczną i jednocześnie są bardzo atrakcyjne dla najmłodszych, dostarczając zarówno im, jak i instruktorom wiele radości.